Faculties

Principal
Dr.Anas
Department : Teacher
Fathima Safa
Vinod Kumar.K
Sajitha.P
Jabeen Kans.A
Jithu C
Raseena K.P
Rajeesh K.M
Shameer Ali.P
Chithrakala K
Sabitha N.K
Krishna Kumar V
Thasneem Shibu
Resmi K
Leena V.P
Mahesh V.M
Anvar Sadath M.P
Shahina M
Midhun Raj V
Mansoor K.J
Sobha G Nair
Pathumakutty
Harsha C
Abdul Gafoor
Arunima
Sameera
Shirin T.V.
Sreeraj C.
Soumya D.
Lissy Joseph
Jayaprakash
Sajitha A.P.
Department : AdministrativeOfficer
Naseef Muhammed M

News & Events

View More